Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji niedochodowych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz zgłosić wniosek o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za swoj

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia dla organizacji niedochodowych

admin 05.06.2018

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz zgłosić wniosek o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Choć instytucje niedochodowe prowadzą często interesujące projekty i zatrudniają do nich pełnych energii wolontariuszy, to odczuwają brak eksperckiego przygotowania z zakresu kierowania organizacją i zadaniami. A na kursy czy studia podyplomowe raczej ich nie stać.

Konsultanci z Fundacji Training Projects chcą wolontariuszom pomóc.  Aktywistów działających w tzw. sektorze społecznym zapraszają na całkowicie darmowe kursy z kilku dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy chętni do samorozwoju  mogą złożyć podanie o wsparcie pisząc na adres wolontariusz@mail.pl. 

Zgłaszać się mogą działające oficjalnie instytucje, jak również indywidualni aktywiści społeczni.  Bez względu na status formalny, każdy może ubiegać się o pomoc.  Brak jest jakichkolwiek opłat, jednak korzystający ze szkolenia muszą zorganizować miejsce prowadzenia warsztatu – np. lokalna szkoła czy miejska biblioteka. 

Z jakich dziedzin można się szkolić?

kierowanie projektami w organizacji non profit

kierowanie zespołem działaczy społecznych – kompetencje lidera

komunikacja w organizacji

rozwiązywanie problemów społecznych

fundrising i zbieranie datków – krok po kroku

reklama i nagłaśnianie akcji społecznych

rozwiązywanie konfliktów w grupie wolontariuszy

motywowanie wolontariuszy

komunikacja międzykulturowa 

zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Oferta wsparcia Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski składac można w dowolnym czasie. Jednak trenerzy nie gwarantują pomocy szkoleniowej w odpowiedzi na każdą prośbę. Ograniczenie stanowi pula dostępnych w danym kwartale miejsc a także jakość aplikacji. 

- Chcemy dać szansę samorozwoju – wyjaśnia Adam Pasternak, pomysłodawca akcji. – Mamy na dzieję że dzięki nam organizowane przez wolontariuszy kampanie będą coraz bardziej profesjonalne, nawet w poczatkujących organizacjach. W takich miejscach szkolenia i podpowiadanie dobrych praktyk są zwykle potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. Niejednokrotnie widzimy spore niewykorzystane finansowanie unijne, bo organizacje nie wiedzą jak przygotować profesjonalnych projekt. Chcemy choć spróbować trochę ten stan zmienić.  Tagi: