Najnowszy

Bezpłatne szkolenia dla organizacji niedochodowych

Pracujesz dla niekomercyjnego stowarzyszenia albo fundacji? Od dziś możesz zgłosić wniosek o treningi i warsztaty kompetencyjne, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za swoj

Czytaj więcej...

Dotacje dla biznesu na szkolenia

admin 05.06.2018

Spis przedsiębwzięć, które mają przyznaną dotację w przyszłym roku:

Optymalizacja procesów B2B w zakresie działalności sprzedaży elektronarzędzi, narzędzi i osprzętu, maszyn i urządzeń przemysłowych dzięki wdrożeniu systemu B2B

Zintegowana automatyzacja aktualnego modelu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy FreshMazovia Consulting Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie modelu telekomunikacyjnego typu B2B.

Budowa e-usługi TOKER - inteligentnego narzędzia wsparcia terapii logopedycznych dla osób z zaburzeniami orofacjalnymi, z wykorzystaniem unikatowego modułu do rozpoznawania mowy

Budowa i wdrożenie nowoczesnego procesu B2B opartego o wzajemna wymianę informacji do obsługi procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Competency Institute a jej partnerami.

Budowa systemu SELPRO - integrującego system magazynowy wnioskodawcy (dystrybutora sprzętu komórkowego) z systemami magazynowo-sprzedażowymi Partnerów (detalistów)

DEMETER-wdrożenie systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

E-Diver - Stworzenie e-usługi dedykowanej do nurków rekreacyjnych oferującej pakiet funkcjonalności umożliwiający podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkownika.

E-usługa inwentaryzacji infrastruktury IT w zakresie konfiguracji sprzętowej, oprogramowania oraz audytu licencji oraz e-usługa monitorowania pracowników w zakresie czasu pracy, wykorzystania aplikacji, przeglądanych stron i ruchu sieciowego.|Innowacyjna e-usługa kształcenia specjalistów w dziedzinie procesu Linux przy wsparciu wirtualnego laboratorium oraz indywidualnej automatycznej adaptacji ścieżki mikro-kursów.

Interaktywny serwis społecznościowy SportoweSpotkania.pl integrujący ludzi czynnie uprawiających sport oraz umożliwiający organizację zajęć sportowych

Kompleksowa informatyzacja Instytutu Odlewnictwa poprzez wdrożenie zaawansowanych aplikacji ITch i modernizację infrastruktury sprzętowo-sieciowej

Nowoczesna architektura oprogramowania, zintegrowana z automatycznym systemem testowania, zapewniająca zwiększony poziom bezpieczeństwa, zaimplementowana do modułowego systemu infuzji leków i płynów.

Ochrona patentowa wynalazku dotyczącego szczepionki bioremediacyjnej (P.399388), jej składu i zastosowania do usuwania z gleby zanieczyszczeń oraz sposób oczyszczania gleby

Opracowanie i wdrożenie wyspecjalizowanych portali teleinformatycznych - inteligentnych porównywarek cen branży budowlanej, instalacyjnej, elektrotechniczej i wyposażenia wnętrz

Optymalizacja działalności MDPL dzięki integracji systemów zdalnych w zakresie zarządzania obiegiem dokumentów, sprzedaży pośredniej oraz kreowania promocji hurtowych

Playarena.pl - zautomatyzowane narzędzia on-line wspomagające organizację i uprawianie sportu, przeznaczone dla zawodników, administratorów obiektów i organizatorów rozgrywek.

Pozyskiwanie i realizacja zleceń usług montażu elektronicznego przy wykorzystaniu kooperacji przedsiębiorstw i automatyzacji platformy elektronicznej.

Przygotowanie Planu Rozwoje Eksportu dla PABEMII sp. z o.o. zawierającego analizę pozycji firmy pod względem konkurencyjności oraz wskazanie rynków docelowych dla działalności eksportowej (rynek włoski, bułgarski, rumuński i rynki skandynawskie), wskazanie wymogów warunkujących wejście na dane rynki i wskazanie działań niezbędnych do podjęcia działalności eksportowej na wybranych rynkach.

Sieć FTTH dla mieszkańców miejscowości Bożnów, Chrobrów, Trzebów, Rudawica, Szprotawa, Wiechlice oraz Świętoszów w gminach Żagań, Szprotawa i Osiecznica

Wdrożenie i wdrożenie w pełni nowatorskiego systemu B2B - platformy wymiany handlowej pomiędzy grupą zakupową usługodawców medycznych a dostawcami sprzętu i materiałów medycznych.

Stworzenie nowoczesnej i praktycznej e-usługi Raport Online integrującej dane gospodarcze ze źródeł zewnętrznych, przetwarzającej i prezentującej je w czytelnym dla użytkownika formacie.

Zaprojektowanie mobilnego serwisu I-ISO, stanowiącego narzędzie dla przedsiębiorców, do zarządzania dokumentacja systemową i zapisami zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów zarządzania ISO.

Wdrożenie internetowej platformy do kompleksowego zarządzania imprezami sportowymi oraz portalu zrzeszającego zawodników i kluby różnych dyscyplin sportowych.

Stworzenie nowoczesnej platformy komunikacji marketingowej do nawiązywania kontaktów interpersonalnych przy użyciu serwisu teleinformatycznego zintegoowanego z telefonem komórkowym.|Wdrożenie serwisu zdalnego www.alekiedy.pl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami.

Zaprojektowanie usługi wspierającej użytkowników przy organizacji przyjęć okolicznościowych i spotkań, dostępnej za pośrednictwem platformy www oraz aplikacji mobilnej.

Usprawnienie modeli biznesowych pomiedzy przedsiebiorstwem DORADZTWO GOSPODARCZE NOTUM KATARZYNA WALIŃSKA a partnerami handlowymi przy wykorzystaniu elektronicznej platformy danych B2B.

Formalne zgłoszenie ochrony autorskiejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2006/00040 Method, uses and compositions for detection of increased or decreased predisposition to various cancers by identification of specific genotypes of CYP1B1 gene

Formalne zgłoszenie ochrony patentowej w kraju oraz za granicą oraz komercjalizacja wynalazku  pt.: Oczyszczony preparat bakteriofagowy, sposób jego otrzymywania i zastosowania opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk przez pracowników naukowych T. Lipiński, A. Gamian, E. Zuziak, A. Korzeniowska-Kowal, A. Górski

Zaimplementowanie od podstaw aplikacji B2B, automatyzującej procesy biznesowe BAMA LOGISTICS i jej partnerów, celem efektywnego zarządzania procesami realizacji usług spedycyjnych

Wdrożenie informatycznego procesu klasy B2B w postaci elektronicznej Platformy współpracy z partnerami integrującej świadczenia oferowane przez uczestników modelu.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego modelu B2B optymalizującego procesy zdalnej obsługi kampanii audiomarketingowych poprzez udostępnienie partnerom platformy SaaS.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego Systemu Informatycznego klasy B2B, upraszczającego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy firmą Conbelts Bytom S.A. a jej partnerami biznesowymi|Wdrożenie nowego procesu B2B w firmie Infotower umożliwiającego elektroniczną wymianę danych we współpracy z partnerami biznesowymi oraz platformy w formule SaaS

Wdrożenie nowej technologii produkcji wkładów kominkowych z wykorzystaniem sposobu otrzymywania ramek, zwłaszcza ramek drzwi frontowych do wkładów kominkowych oraz ciągu technologicznego do produkcji wkładów kominkowych w firmie Ślusarstwo Usługowe Hajduk

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy MTM FOOD Sp. z. o.o., a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzacje wymiany danych.

Wdrożenie systemu B2B oraz Reporting Tools - narzędzia działającego w modelu SaaS w celu usprawnienia głównych modeli współpracy między firmą Proman a partnerami

Zaimplementowanie od podstaw procesu elektronicznej realizacji modeli sprzedażowych, zakupowych i rozliczeniowych z partnerami kolejnym etapem rozwoju Athletic sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw modelu teleIT przeznaczonego do wymiany danych i koordynacji działań pomiędzy partnerami w procesie projektowania i przygotowywania opracowań branżowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazków dot. nowej generacji past opartych na nanoproszku srebra przeznaczonych do nakładania sitodrukiem.

Wsparcie na pozyskanie ochrony prawnejwynalazku: Metoda wyostrzania/rozmywania obrazu o niskiej złożoności obliczeniowej – wersja o podwyższonej jakości obrazu”.

Wspieranie działalności calkowicie nowatorskiej w obszarze medycyny, nano- i bio- technologii, chemii, OZE także w powiązaniu z elektroniką i IT, przez Promyk Zdrowia Sp. z o.o.

Zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez wdrożenie technologii syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie w rozwoju innowacyjnych leków.Tagi: